Banner Default Image
Back to Disciplines

Discover our latest job opportunities in the Human Resources & Recruitment discipline.

Known for providing quality candidate experience and expert solutions in international recruitment in Europe, Blu Selection offers a wide range of job opportunities from entry to executive seniority levels in various sectors.

One of the areas we are specialized in is the recruitment of multilingual Human Resources & Recruitment professionals in Europe. Different positions we offer in this sector:

 • Recruitment Consultant 

 • Talent Acquisition Specialist 

 • Executive Head Hunter

 • Recruitment Team Lead

Jobs in Human Resources & Recruitment

  • Netherlands

  Senior Payroll & Accounting Professional in Den Bosch of Barcelona

  Ben jij een senior met ervaring in Nederlandse Payroll? Wil je deel uitmaken van hun internationale team in 's-Hertogenbosch of het zonnige Barcelona? Jouw verantwoordelijkheden en impact als Senior Payroll en Accounting Specialist: Payroll & People verwerking:  Kennis van de Nederlandse payroll regelgeving  Maandelijkse payroll nauwkeurig en op tijd verwerken Bekend met payroll processen zoals het berekenen van salarissen, bonussen, overuren en inhoudingen volgens het bedrijfsbeleid Op de hoogte zijn van loonheffingen en sociale premies om deze nauwkeurig te verwerken Vragen van werknemers over de salarisadministratie afhandelen  Contact onderhouden met de pensioenbeheerder voor pensioenbijdragen en -verplichtingen Andere internationale teams helpen met payroll Deel uitmaken van onboarding- en inwerkprocedures voor nieuwe en vertrekkende werknemers Assisteren bij visum- en migratie gerelateerde taken  Vragen van werknemers behandelen die HR gerelateerd zijn, zoals beleid, voordelen en procedures Compliance & Rapportage: Blijf op de hoogte van de Nederlandse arbeidswetgeving, belastingregels en andere wetgeving die invloed heeft op HR- en payrollprocessen Afhandelen van jaarlijkse audits en nalevingsbeoordelingen Het belangrijkste aanspreekpunt zijn voor werknemers en klanten Boekhouding:  Behandel de boekhouding en belastingvoorbereiding voor twee Nederlandse bedrijven, inclusief BTW, vennootschapsbelasting en jaarrekeningen in samenwerking met een accountantskantoor; stel maandelijkse P&L-overzichten op van inkomsten tot EBITDA Facturatie beheren door verkoopfacturen op te stellen en openstaande facturen op te volgen met het incassoteam Vaardigheden, ervaring en interesses die je nodig hebt om te slagen in deze functie: Je spreekt Nederlands als moedertaal en vloeiend Engels. Je hebt een diploma in Bedrijfskunde, Accounting of een gerelateerd vakgebied  Je hebt aantoonbare ervaring van ten minste 3-4 jaar in Nederlandse HR en salarisverwerking Je hebt kennis van de Nederlandse arbeidswetgeving, belastingregels en immigratiebeleid Je hebt ervaring met internationale werving en het naleven van visumaanvragen  Je hebt ervaring met het werken in een internationale omgeving  Je hebt oog voor detail en nauwkeurigheid  Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden Je kunt taken prioriteren en deadlines halen in een snelle omgeving Wat zijn de voordelen voor jou?  Concurrerend salaris en prestatiegerelateerde bonussen Hybride werkindeling met flexibele kantoor- en remote werkopties. Ziektekostenverzekering 20 dagen per jaar werken op afstand vanuit het buitenland  Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Maak deel uit van een internationaal gerenommeerd bedrijf Jouw toekomstige bedrijf Onze klant is een snelgroeiend overkoepelend bedrijf. Ze ondersteunen het bedrijfsmanagement, van belastingen en salarisadministratie tot contractonderhandelingen en particuliere ziektekostenverzekeringen. Voeg je bij hun team en speelt een belangrijke rol in het garanderen van een nauwkeurige en juiste salarisverwerking voor de Nederlandse werknemers en werk vanuit Nederland ('s-Hertogenbosch) of Spanje (Barcelona)!


  • 's-Hertogenbosch

  Senior Payroll & Accounting Specialist (Dutch Speaker)

  Are you a senior experienced in Dutch Payroll? Do you want to join our client and be part of their international team in 's-Hertogenbosch or sunny Barcelona? Your responsibilities and impact as a Senior Payroll and Accounting Specialist: Payroll & People processing:  Knowledgeable in Dutch payroll regulations  Process monthly payroll accurately and on time Aware of payroll processes such as calculation of salaries, bonuses, overtime and deductions according to company policies.  Aware of payroll taxes, and social security contributions to process accurately Handle payroll-related queries from employees  Liaise with pension administrator for pension contributions and obligations Assist other international teams with payroll Be part of onboarding and onboarding procedures for new and departing employees Assist with visa and migration-related tasks  Handle employee queries HR related such as policies, benefits and procedures Compliance & Reporting: Stay up to date with Dutch Labour Laws, Tax regulations and other legislation affecting HR and payroll processes Handle yearly audits and compliance reviews Be the main point of contact for employees and clients Accounting:  Handle the bookkeeping and tax preparation for two Dutch companies, including VAT, corporate tax, and annual accounts in collaboration with an accounting firm; prepare monthly P&L statements from revenues to EBITDA. Manage invoicing by raising sales invoices and following up on outstanding invoices with the collection team. Skills, experience and interests you need to succeed in this role: You speak a native level of Dutch and English fluently You have a degree in Business Administration, Accounting or related field  You have a proven track record of at least 3-4 years of experience in Dutch HR and payroll processing  You understand Dutch employment laws, tax regulations and immigration policies You are experienced in working in international recruitment and adhering to visa applications  You are experienced in working in an international environment  You have great attention to detail and accuracy  You have excellent interpersonal skills and communication You can prioritize tasks and meet deadlines in a fast-paced environment What Benefits are in it for you? Competitive salary and performance-based incentives Hybrid work format with flexible office and remote work options. Healthcare Insurance 20 days per year of remote work from abroad Opportunities for professional development and career advancement Be part of an internationally renowned company Your Future Company Our client is a fast-growing umbrella company. They support business management, from tax and payroll to contract negotiation to private health insurance. Join their team and play a key role in ensuring accurate and compliant payroll processing for the Dutch employees and be based either in the Netherlands ('s-Hertogenbosch) or Spain (Barcelona)!


  • Barcelona

  People Data & Reporting Specialist (English Speaker)

  Our client is searching for a People Data & Reporting Specialist who has experience in HR analytics. The tasks of this role includes executing People Reports, translating data into relative actions/ideas, supporting projects with HR data, and communicating with senior stakeholders. Your responsibilities and impact working as a People Data & Reporting Specialist will be: Manage and ensure accuracy in the creation and maintenance of employee data, performing regular audits and validation checks to maintain data integrity across all integrated systems Develop and produce regular and ad hoc reports on key HR metrics Create and maintain People Data Reports and Dashboards, analyzing diverse data sources to effectively communicate findings to stakeholders Collaborate closely with local and regional HR teams to understand their data needs, providing customized reports and insights Identify and implement improvements and automation in data and reporting methodologies Assist in executing global People & Culture processes involving sensitive employee data, preparing reports and presentations for the leadership team Support the preparation of global compensation processes in line with company policies and procedures Support the analysis and reporting of data related to compensation Skills, qualifications, and interests you need to succeed in this role: You possess full professional proficiency in English (another European language is a plus) You have a relative degree and relative studies (Business Administration/Human Resources etc) You have 3-5 years of experience in HR Analytics or similar role Experience using Excel & Power BI is preferred  You have experience in communicating with senior stakeholders and have excellent communication skills What’s in it for you? Permanent contract Hybrid work flexibility  Competitive salary  Meal vouchers Health Insurance International environment context Starting date: ASAP Your Future Company: Our client is an international SSC widely acknowledged as an excellent service provider for companies all over Europe is looking for experts in finance, administration, marketing, IT, HR and recruitment to join their hub in Barcelona. They offer a dynamic and multicultural environment with a team including talents from more than 30 different nationalities working on high-quality standards.


  • Barcelona

  From Customer Service to Recruitment Consultant (Nordic Language Speaker)

  In a multicultural context, you will continue your professional career in the recruitment field developing the Consultant aspect of the job. Your previous experience in recruitment or sales is a base for developing your skills in delivery optimization. Your Manager will lead you to succeed within a fun & Scale-up environment.   Your responsibilities and impact as a Recruitment Consultant will be: From your first responsibility, you will ensure a qualitative full candidate recruitment process by: Analyzing the clients’ needs and establishing a profile and search plan to respond to it Sourcing and hunting candidates using the company’s network Developing new sourcing channels Advertising open vacancies Qualifying Candidate through interviews Developing your own candidates’ network Following up with candidates Being involved in the Candidates' career management Leading & being part of Ad-hoc projects Step by step, you will be introduced to account management:  Handling weekly follow-up meetings with clients Conducting the onboarding of new clients (excluding Terms & Conditions negotiation)   Creating a strong & stable relationship with our clients  You will work within a really dynamic environment; your flexibility and adaptability will be your key to success. Your team is composed of expats living a good life balance in Barcelona. What’s in it for you? Type of Contract: 6 months contract for a trial period followed by a permanent contract Working Hours: flexible working hours Office Location: City center of Barcelona Salary Conditions: [24.000-34.000[ euros gross included OTE bonus Extra Perks: Trimester Team incentives on results Monthly Team building event & Breakfast Personalize training Program Creative & Proactive environment Starting date: as soon as possible Skills, qualifications, and interests you need to succeed in this role: Speaking a native level of Danish, Swedish, Norwegian, or Finnish Speaking a proficient level of English Having previous significant experience in Recruitment or Sales of a minimum of 6 months Being creative, adaptable, and proactive Being a Team player Getting excited about intercultural communication and the expatriate lifestyle You already have a NIE + the SSN  What you should expect from living in Barcelona? The unique experience of an international and diverse culture A beautiful beach city surrounded by both coastal towns and mountains Delightful gastronomic experiences of Spanish, Catalan, and World cuisines Quite a dynamic and active urban life where it is difficult to get bored Sunny days, Mediterranean weather, and a relaxed lifestyle An attractive scaleup and innovation hub with exciting opportunities   Your Future Company Building meaningful connections between international jobseekers and hiring companies via quality recruitment solutions. Blu Selection is a key player when it comes to hiring international profiles in multinational companies like BPOs, International Shared Service Centers, Global Business Hubs, Coworking Centers, and IT or Finance start-ups based across Europe. Working on a large database highly specialized in these profiles, our consultants have a deep knowledge of international candidate pools, sourcing channels, and expertise in the direct approach. Is this project not the best fit for you? Feel free to check our other opportunities in the HR & Recruitment field in Spain or send us your CV to be considered for other projects or future opportunities.


  • Barcelona

  360º Recruitment Consultant (Dutch Speaker)

  In a multicultural context, you will develop your professional career by building up your own clients’ portfolio. With a true sales mind, you will contribute to developing the clients of Blu Selection and be part of our key players. You will at the same time be in charge of the delivery for your clients with a focus on quality.   Your responsibilities and impact as a 360º Recruitment Consultant will be: Business Development (20%): Proactively identify and pursue new business opportunities to expand our client base. Conduct market research to identify potential clients and industry trends. Develop and execute strategic business development plans. Network and build relationships with industry professionals through events, social media, and other channels. Present and pitch our recruitment services to potential clients. Collaborate with the marketing team to develop promotional materials and campaigns. Track and report on business development activities and results. Account Management (20%): Build and maintain strong relationships with existing clients. Act as the primary point of contact for client inquiries and issues. Regularly communicate with clients to understand their evolving needs and ensure high satisfaction levels. Negotiate contract terms and conditions with clients. Provide clients with market insights and advice on recruitment strategies. Recruitment (60%): Manage the full recruitment lifecycle from sourcing candidates to placement. Develop and implement effective sourcing strategies to attract top talent. Conduct interviews, assess candidates, and provide detailed candidate profiles to clients. Maintain an updated and accurate candidate database. Coordinate with clients to understand their hiring needs and provide tailored recruitment solutions. Ensure a positive candidate experience through timely communication and feedback. You will work within a really dynamic environment; your flexibility and adaptability will be your key to success. Your team is composed of expats living a good life balance in Barcelona. What’s in it for you? Type of Contract: 6 months contract followed by a permanent contract Office Location: City center of Barcelona Salary Conditions: [24.000-34.000[ euros gross included OTE bonus Extra Perks: Trimester Team incentives on results Monthly Team building event & Breakfast Personalize training ProgramCreative & Proactive environment Starting date: as soon as possible  Skills, qualifications, and interests you need to succeed in this role: Speaking a native-level of Dutch Speaking a proficient level of English Having previous significant experience in sales with an active approach of a minimum 6 months Being creative, adaptable, and proactive Being a Team player Getting excited about intercultural communication and the expatriate lifestyle What you should expect from living in Barcelona? The unique experience of an international and diverse culture A beautiful beach city surrounded by both coastal towns and mountains Delightful gastronomic experiences of Spanish, Catalan, and World cuisines Quite a dynamic and active urban life where it is difficult to get bored Sunny days, Mediterranean weather, and a relaxed lifestyle An attractive startup and innovation hub with exciting opportunities Your Future Company Building meaningful connections between international jobseekers and hiring companies via quality recruitment solutions. Blu Selection is a key player when it comes to hiring international profiles in multinational companies like BPOs, International Shared Service Centers, Global Business Hubs, Coworking Centers, and IT or Finance start-ups based across Europe. Working on a large database highly specialized in these profiles, our consultants have a deep knowledge of international candidate pools, sourcing channels, and expertise in the direct approach.


  • Barcelona

  360º Recruitment Consultant (French Speaker)

  In a multicultural context, you will develop your professional career by building up your own clients’ portfolio. With a true sales mind, you will contribute to developing the clients of Blu Selection and be part of our key players. You will at the same time be in charge of the delivery for your clients with a focus on quality.   Your responsibilities and impact as a 360º Recruitment Consultant will be: Business Development (20%): Proactively identify and pursue new business opportunities to expand our client base. Conduct market research to identify potential clients and industry trends. Develop and execute strategic business development plans. Network and build relationships with industry professionals through events, social media, and other channels. Present and pitch our recruitment services to potential clients. Collaborate with the marketing team to develop promotional materials and campaigns. Track and report on business development activities and results. Account Management (20%): Build and maintain strong relationships with existing clients. Act as the primary point of contact for client inquiries and issues. Regularly communicate with clients to understand their evolving needs and ensure high satisfaction levels. Negotiate contract terms and conditions with clients. Provide clients with market insights and advice on recruitment strategies. Recruitment (60%): Manage the full recruitment lifecycle from sourcing candidates to placement. Develop and implement effective sourcing strategies to attract top talent. Conduct interviews, assess candidates, and provide detailed candidate profiles to clients. Maintain an updated and accurate candidate database. Coordinate with clients to understand their hiring needs and provide tailored recruitment solutions. Ensure a positive candidate experience through timely communication and feedback. You will work within a really dynamic environment; your flexibility and adaptability will be your key to success. Your team is composed of expats living a good life balance in Barcelona. What’s in it for you? Type of Contract: 6 months contract followed by a permanent contract Office Location: City center of Barcelona Salary Conditions: [24.000-34.000[ euros gross included OTE bonus Extra Perks: Trimester Team incentives on results Monthly Team building event & Breakfast Personalize training ProgramCreative & Proactive environment Starting date: as soon as possible  Skills, qualifications, and interests you need to succeed in this role: Speaking a native-level of French Speaking a proficient level of English Having previous significant experience in sales with an active approach of a minimum 6 months Being creative, adaptable, and proactive Being a Team player Getting excited about intercultural communication and the expatriate lifestyle What you should expect from living in Barcelona? The unique experience of an international and diverse culture A beautiful beach city surrounded by both coastal towns and mountains Delightful gastronomic experiences of Spanish, Catalan, and World cuisines Quite a dynamic and active urban life where it is difficult to get bored Sunny days, Mediterranean weather, and a relaxed lifestyle An attractive startup and innovation hub with exciting opportunities Your Future Company Building meaningful connections between international jobseekers and hiring companies via quality recruitment solutions. Blu Selection is a key player when it comes to hiring international profiles in multinational companies like BPOs, International Shared Service Centers, Global Business Hubs, Coworking Centers, and IT or Finance start-ups based across Europe. Working on a large database highly specialized in these profiles, our consultants have a deep knowledge of international candidate pools, sourcing channels, and expertise in the direct approach.


  • Barcelona

  Recruitment Consultant (Nordic Language Speaker)

  In a multicultural context, you will continue your professional career in the recruitment field developing the Consultant aspect of the job. Your previous experience in recruitment or sales is a base for developing your skills in delivery optimization. Your Manager will lead you to succeed within a fun & Scale-up environment.   Your responsibilities and impact as a Recruitment Consultant will be: From your first responsibility, you will ensure a qualitative full candidate recruitment process by: Analyzing the clients’ needs and establishing a profile and search plan to respond to it Sourcing and hunting candidates using the company’s network Developing new sourcing channels Advertising open vacancies Qualifying Candidate through interviews Developing your own candidates’ network Following up with candidates Being involved in the Candidates' career management Leading & being part of Ad-hoc projects Step by step, you will be introduced to account management:  Handling weekly follow-up meetings with clients Conducting the onboarding of new clients (excluding Terms & Conditions negotiation)   Creating a strong & stable relationship with our clients  You will work within a really dynamic environment; your flexibility and adaptability will be your key to success. Your team is composed of expats living a good life balance in Barcelona. What’s in it for you? Type of Contract: 6 months contract for a trial period followed by a permanent contract Working Hours: flexible working hours Office Location: City center of Barcelona Salary Conditions: [24.000-34.000[ euros gross included OTE bonus Extra Perks: Trimester Team incentives on results Monthly Team building event & Breakfast Personalize training Program Creative & Proactive environment Starting date: as soon as possible Skills, qualifications, and interests you need to succeed in this role: Speaking a native level of Danish, Swedish, Norwegian, or Finnish Speaking a proficient level of English Having previous significant experience in Recruitment or Sales of a minimum of 6 months Being creative, adaptable, and proactive Being a Team player Getting excited about intercultural communication and the expatriate lifestyle You already have a NIE + the SSN  What you should expect from living in Barcelona? The unique experience of an international and diverse culture A beautiful beach city surrounded by both coastal towns and mountains Delightful gastronomic experiences of Spanish, Catalan, and World cuisines Quite a dynamic and active urban life where it is difficult to get bored Sunny days, Mediterranean weather, and a relaxed lifestyle An attractive scaleup and innovation hub with exciting opportunities   Your Future Company Building meaningful connections between international jobseekers and hiring companies via quality recruitment solutions. Blu Selection is a key player when it comes to hiring international profiles in multinational companies like BPOs, International Shared Service Centers, Global Business Hubs, Coworking Centers, and IT or Finance start-ups based across Europe. Working on a large database highly specialized in these profiles, our consultants have a deep knowledge of international candidate pools, sourcing channels, and expertise in the direct approach. Is this project not the best fit for you? Feel free to check our other opportunities in the HR & Recruitment field in Spain or send us your CV to be considered for other projects or future opportunities.


  • Barcelona

  360º Recruitment Consultant (German Speaker)

  In a multicultural context, you will develop your professional career by building up your own clients’ portfolio. With a true sales mind, you will contribute to developing the clients of Blu Selection and be part of our key players. You will at the same time be in charge of the delivery for your clients with a focus on quality.   Your responsibilities and impact as a 360º Recruitment Consultant will be: Business Development (20%): Proactively identify and pursue new business opportunities to expand our client base. Conduct market research to identify potential clients and industry trends. Develop and execute strategic business development plans. Network and build relationships with industry professionals through events, social media, and other channels. Present and pitch our recruitment services to potential clients. Collaborate with the marketing team to develop promotional materials and campaigns. Track and report on business development activities and results. Account Management (20%): Build and maintain strong relationships with existing clients. Act as the primary point of contact for client inquiries and issues. Regularly communicate with clients to understand their evolving needs and ensure high satisfaction levels. Negotiate contract terms and conditions with clients. Provide clients with market insights and advice on recruitment strategies. Recruitment (60%): Manage the full recruitment lifecycle from sourcing candidates to placement. Develop and implement effective sourcing strategies to attract top talent. Conduct interviews, assess candidates, and provide detailed candidate profiles to clients. Maintain an updated and accurate candidate database. Coordinate with clients to understand their hiring needs and provide tailored recruitment solutions. Ensure a positive candidate experience through timely communication and feedback. You will work within a really dynamic environment; your flexibility and adaptability will be your key to success. Your team is composed of expats living a good life balance in Barcelona. What’s in it for you? Type of Contract: 6 months contract followed by a permanent contract Office Location: City center of Barcelona Salary Conditions: [24.000-34.000[ euros gross included OTE bonus Extra Perks: Trimester Team incentives on results Monthly Team building event & Breakfast Personalize training ProgramCreative & Proactive environment Starting date: as soon as possible  Skills, qualifications, and interests you need to succeed in this role: Speaking a native-level of German Speaking a proficient level of English Having previous significant experience in sales with an active approach of a minimum 6 months Being creative, adaptable, and proactive Being a Team player Getting excited about intercultural communication and the expatriate lifestyle What you should expect from living in Barcelona? The unique experience of an international and diverse culture A beautiful beach city surrounded by both coastal towns and mountains Delightful gastronomic experiences of Spanish, Catalan, and World cuisines Quite a dynamic and active urban life where it is difficult to get bored Sunny days, Mediterranean weather, and a relaxed lifestyle An attractive startup and innovation hub with exciting opportunities Your Future Company Building meaningful connections between international jobseekers and hiring companies via quality recruitment solutions. Blu Selection is a key player when it comes to hiring international profiles in multinational companies like BPOs, International Shared Service Centers, Global Business Hubs, Coworking Centers, and IT or Finance start-ups based across Europe. Working on a large database highly specialized in these profiles, our consultants have a deep knowledge of international candidate pools, sourcing channels, and expertise in the direct approach.


  • Paris

  Gestionnaire de Paie - Paris ou Barcelone (Francophone)

  Êtes-vous un expert en paie française ? Souhaitez-vous rejoindre notre client et faire partie de son équipe internationale à Barcelone ? Ou être basé(e) dans leur siège social à Paris ? À vous de choisir ! Vos responsabilités et votre impact en tant que Gestionnaire de Paie : Travailler en tant que membre de l'équipe paie Rapporter aux spécialistes seniors de paie en France Gérer un périmètre évolutif de 1 500 à 2 000 paies Être responsable de l'ensemble du processus de paie, de la collecte des données variables aux déclarations sociales ainsi que des aspects administratifs de la gestion sociale depuis l'entrée jusqu'à la sortie des employés Assurer une veille réglementaire et légale sur la paie Préparer et établir les paies mensuelles Vérifier les avances sur salaire et les éléments variables Contrôler les paies en conformité avec la législation Vérifier les processus internes de paie en coordination avec les services opérationnels, comptables Contrôler les processus internes de paie en coordination avec les services opérationnels, comptables, RH et les responsables de gestion Fournir des conseils et une assistance pour répondre aux questions des employés Assister, si nécessaire, à la correction des anomalies dans les déclarations Compétences, expérience et intérêts nécessaires pour réussir dans ce rôle : Vous parlez couramment francais et anglais Vous avez un bac + 3/5 en paie ou comptabilité (ou similaire) Vous avez au moins 4 ans d'expérience en gestion de la paie ou dans un poste similaire (en cabinet ou en entreprise) Vous connaissez les bases du droit du travail et maîtrisez bien les techniques de paie Vous êtes familier(ère) avec le logiciel ADP Decidium et avez une très bonne maîtrise des outils informatiques et numériques Le Certificat de Compétence de Gestionnaire de Paie ou le CAFERUIS (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) seraient un plus Quels avantages pour vous ? Salaire compétitif et primes basées sur la performance Format de travail hybride (3 jours en présentiel et 2 jours de télétravail par semaine) 20 jours de télétravail à l’étranger par an 25 jours de congés payés par an Mutuelle prise en charge par l’employeur à 100% Tickets restaurants 50% du Pass Navigo Opportunités de développement professionnel et d'évolution de carrière Faire partie d'une entreprise internationale Votre future entreprise : Notre client est une société en pleine croissance. Ils soutiennent la gestion des affaires, de la fiscalité et de la paie à la négociation de contrats en passant par l'assurance santé privée. Rejoignez leur équipe et jouez un rôle clé dans l'assurance d'un traitement de la paie précis et conforme pour les employés français.


  • Barcelona

  HR Administrator (French Speaking)

  Do you have a background in human resources or administration? Do you have excellent communication skills and a high attention to detail? Are you seeking your next career opportunity in beautiful Barcelona? We have the perfect job for you! Your responsibilities as an HR Administrator will be:  Being a general point of contact for candidates and clients Creating, issuing, and handling contracts   Managing invoices and payslips  Collaborating with various departments, regarding financial and legal issues Communicating with clients in relation to contracts, onboarding, or other general queries  Assisting any issues the candidates may have Skills, qualifications, and interests you need to succeed in this role: You have a native level of French and full professional proficiency in English You are currently based  in Barcelona (NIE + SSN) You have relevant experience in Administration and HR You are able to collaborate closely with different departments  You have high communication skills You have excellent organizational skills and attention to detail Nice to have: Bachelor’s or Master’s degree What Benefits are in it for you? Salary based on your level of experience + additional benefits (meal vouchers, life insurance, pension plan, etc.) Career growth opportunities International and multicultural environment A company with a worldwide reputation Start date: ASAP Is this project not the best fit for you? Feel free to check our other opportunities or send us your CV so we can consider you for other projects or future opportunities.


  • Germany

  Freelance Internationale Recruiter (Deutschland)

  Recruiting und Kommunikation mit Bewerbern sind dein Ding? Du möchtest zeitlich und örtlich flexibel arbeiten? Dann ist diese Stelle für dich! Werde Teil unseres internationalen Teams und baue mit deinen Sourcing-Kanälen und ein Netzwerk von internationalen Talenten mitten in Deutschland auf. Wann immer und wo immer du bist! Dein zukünftiges Unternehmen: Blu Selection ist ein Personalvermittlungsagentur, die sich auf internationale Profile in ganz Europa spezialisiert. Unser dynamisches Team von Recruitern mit Sitz in Barcelona kommt aus verschiedenen Ecken Europas und bringt unterschiedliche Perspektiven und unvergleichliches Fachwissen mit. Wir sind stolz auf unsere starke DNA und unsere internationale Unternehmenskultur, die ein Umfeld schafft, in dem sich jedes Teammitglied wertgeschätzt fühlt und zu unserem Erfolg beiträgt. Werde jetzt Teil von unserem Team, wir freuen uns dich kennenzulernen!  Was steckt für dich drin?  Volle Flexibilität: Arbeite von überall und zu jeder Zeit. Dein Zeitplan ist dein eigener.  Freelance-Vertrag: Genieße die Freiheit der freelance Arbeit mit dem Vorteil, Teil eines engagierten Teams zu sein.  Attraktive Provision: Verdiene eine wettbewerbsfähige Provisionen für erfolgreiche Vermittlungen.  Team-Kultur: Werde Teil eines Unternehmens mit einer starken DNA und einer Kultur der Zusammenarbeit, in der deine Beiträge anerkannt und geschätzt werden. Wie Sieht Dein Tag Als International Recruiter Aus? Entwickle Sourcing-Kanäle um Kandidaten zu finden, die Jobs im Ausland suchen. Suche, überprüfe und interviewe Kandidaten für verschiedene internationale Positionen, primär für Einstiegsstellen. Management des gesamten Rekrutierungsprozesses vom ersten Kontakt bis zur Zusage und Start in der neuen Position. Pflege Beziehungen zu Kunden, um deren spezifische Einstellungsanforderungen zu verstehen. Entwickle und implementiere effektive Rekrutierungsstrategien im Rahmen des Marketing- und Sourcing-Budgets. Du arbeitest eng mit unserem Team zusammen, um Erkenntnisse und Strategien auszutauschen.  Was du brauchst um als Kundenberater zu rocken: Min. 2 Jahre Erfahrung in einer B2B-Rolle. Erfahrung im Ausland (z. B. Studium, Auslandsjahr). Du bist kommunikativ und zeigst interpersonelle Fähigkeiten.  Du bist ein organisationstalent mit kreativen Anpassungsfähigkeit. Du zeigst Eigeninitiative und Selbstständigkeit.  Freude daran Menschen neue Chancen und Herausforderungen durch Jobs zu bieten. 


  • Germany

  Werde Markenbotschafter

  Bist du auf der Suche nach einem flexiblen Job oder Nebentätigkeit, um dir während deines Studiums etwas dazuzuverdienen? Dann ist es an der Zeit, dass du an unserem Markenbotschafter-Programm teilnimmst! Mit uns hast du die Chance, eine attraktive Provision zu verdienen, indem du einfach mit deinen Kontakten sprichst und ihnen dabei hilfst einen Job im Ausland zu finden.    Wer sind wir? Blu Selection ist eine internationale Personalvermittlungsagentur. Wir sind darauf spezialisiert, mehrsprachige Talente mit Unternehmen in ganz Europa für Gap Year Jobs oder Einsteigerjobs zu verbinden. Dabei fokussieren wir uns auf junge Deutsch- und Niederländischsprachige, die nach dem Abi oder während ihres Studiums ein Auslandsjahr absolvieren möchten.  Und wir brauchen DICH, um diese Menschen zu erreichen und ihre Träume zu verwirklichen! Wie du als Markenbotschafter Erfolg haben wirst  Networking mit deinen Freunden und Freunden von Freunden. Die besten Kontakte findest du oft über jüngere Geschwister, durch deine Schule/Gymnasium und in verschiedenen Gruppen/Vereinen. Du verstehst unsere Stellen und kannst sie schmackhaft und verlockend beschreiben, um dein Netzwerk für ein Auslandsjob zu motivieren (keine Sorge, du bekommst von uns eine kostenlose Schulung!) Nutze jede Gelegenheit, zu netzwerken. Der beste Weg zum Erfolg ist, wenn du nicht aufgibst und Menschen für ein Leben im Ausland begeisterst (auch wenn es nur für einige Monate ist).   Was ist für dich drin? Volle Flexibilität: Arbeit von überall und zu jeder Zeit. Dein Zeitplan ist dein eigener.  Attraktive Provision: Du erhältst eine Provision für erfolgreiche Vermittlungen.  Nehme es in deinem Lebenslauf auf: Als Markenbotschafter entwickelst du Fähigkeiten im Verkauf, Kommunikation und Überzeugung. Dies sind wertvolle Eigenschaften, die dir in deiner zukünftigen Karriere helfen werden.


  • Netherlands

  Word een Merkambassadeur

  Ben je op zoek naar een flexibele bijbaan om wat bij te verdienen tijdens je studie? Dan is het tijd om deel te nemen aan ons ambassadeursprogramma! Hier heb je de kans om een flinke commissie te verdienen door alleen maar met je connecties te praten en hen te vertellen dat ze een baan in het buitenland kunnen vinden.  Wie zijn wij? Blu Selection is een internationaal wervingsbureau. Wij zijn gespecialiseerd in het matchen van meertalige talenten met bedrijven in heel Europa voor tussenjaar banen, instapbanen na de universiteit en meer senior posities. Onze speciale focus ligt op jonge Nederlands-, Duits- en Franstaligen die na hun middelbare school of tijdens hun studie een tussenjaar in het buitenland willen doen en wij zijn op zoek naar JOU om ons te helpen deze mensen te bereiken en hun dromen waar te maken! Hoe je zult slagen als merkambassadeur  Netwerken met je vrienden en vrienden van vrienden. De beste contacten vind je vaak via jongere broers en zussen, door contact te leggen met je middelbare school en door actief te zijn in verschillende groepen om het woord te verspreiden. Onze vacatures begrijpen en ze kunnen uitleggen aan geïnteresseerde mensen (geen zorgen, je krijgt gratis training van ons!) Gebruik elke kans om het woord te verspreiden. De beste weg naar succes is als je niet opgeeft en het woord blijft verspreiden, waar je ook bent. Wat zit er voor jou in? Volledige flexibiliteit: Werk overal en altijd. Jouw schema is van jou.  Aantrekkelijke commissie: Verdien een commissie op succesvolle plaatsingen.  Zet het op je CV: Als merkambassadeur ontwikkel je vaardigheden in verkoop, communicatie en overtuigingskracht. Dit zijn waardevolle eigenschappen die je zullen helpen in je toekomstige carrière.


  • Netherlands

  Internationale Freelance Recruiter (Nederland)

  Is kandidaten werven en met potentiële kandidaten praten jouw ding? Wil je flexibel werken volgens je eigen tijdschema? Dan is dit misschien precies wat je zoekt! Als essentiële speler in ons team ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een netwerk van sourcingkanalen en het plaatsen van internationaal talent voor ons gevarieerde klantenbestand in heel Europa. Waar en wanneer je maar wilt! Jouw Verantwoordelijkheden: Vanuit je eerste verantwoordelijkheid zorg je voor een kwalitatief volledig kandidaten wervingsproces door: Ontwikkelen en opbouwen van een netwerk van lokale sourcingkanalen voor kandidaten die op zoek zijn naar een baan in het buitenland. Het werven, screenen en interviewen van kandidaten voor verschillende internationale functies, meestal op instapniveau Het volledige wervingsproces beheren, van het eerste contact tot de aanvaarding van het aanbod Relaties opbouwen en onderhouden met klanten en hun specifieke wervingsbehoeften begrijpen Ontwikkelen en implementeren van effectieve wervingsstrategieën, terwijl je het budget voor Marketing & Sourcing tools beheert Samenwerken met het team om inzichten, strategieën en ondersteuning te delen   Wat zit er voor jou in? Volledige flexibiliteit: Werk altijd en overal. Jouw schema is van jou Freelance contract: Geniet van de vrijheid van freelance werk met het voordeel om deel uit te maken van een toegewijd team Aantrekkelijke commissie: Verdien een competitieve commissie op succesvolle plaatsingen Teamcultuur: Maak deel uit van een bedrijf met een sterk DNA en een cultuur van samenwerking, waar jouw bijdragen worden erkend en gewaardeerd   Vaardigheden, kwalificaties en interesses die je nodig hebt om te slagen in deze functie: Minimaal 2 jaar ervaring in een B2B-rol Eerdere ervaring met wonen in het buitenland (studie bijvoorbeeld) Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. Sterke organisatorische vaardigheden, creatief aanpassingsvermogen en proactief zijn Zelfstandig kunnen werken en je eigen agenda kunnen beheren. Passie voor het verbinden van talent met kansen   Jouw toekomstig bedrijf Blu Selection is een rekruteringsbedrijf gespecialiseerd in internationale profielen door Europa. Ons dynamisch team van rekruteringsconsultants, dat gevestigd is in Barcelona, is samengesteld vanuit verschillende hoeken van Europa en brengt diverse perspectieven en ongeëvenaarde expertise met zich mee. Wij zijn trots op ons sterke DNA en onze internationale bedrijfscultuur. Wij koesteren een omgeving waarin elk teamlid zich gewaardeerd voelt en zich een essentieel onderdeel voelt van ons succes. Hoe kan ik solliciteren? Ben je enthousiast over deze opportuniteit en denk je de juiste match te zijn voor ons team, dan horen we graag van je. Sluit je aan bij Blu Selection en maak deel uit van een team dat flexibiliteit, innovatie en een gedeelde passie voor internationale rekrutering belangrijk vindt. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!


  • Berlin

  Become a Brand Ambassador

  Are you looking for a flexible job to gain some income during your studies? Then it’s time for you to join our ambassador program! Here you have the chance to earn a generous commission just by talking to your connections and spreading the joy and opportunity for them to find a job abroad.  Who Are We? Blu Selection is an international recruitment agency. We specialise in matching multilingual talents with companies across Europe for Gap Year jobs, Entry-Level jobs after university and more senior positions. Our special focus lies on young Dutch, German and French speakers who want to do a gap year abroad after high school or during their studies and we are looking for YOU to help us reach these people and make their dreams come true!   How You Will Succeed As a Brand Ambassador  Networking with your friends and friends of friends. You will find the best contacts often through younger siblings, by reaching out to your high school and by being active in different groups to spread the word. Understand our positions and be able to explain them to interested people (no worries, you will receive free training from us!) Use every chance to spread the word. Your best way to success is if you don’t give up and keep spreading the word wherever you are. What’s In It For You? Full Flexibility: Work from anywhere, anytime. Your schedule is your own.  Attractive Commission: Earn a commission on successful placements.  Put It On Your CV: As a brand ambassador, you develop skills in sales, communication, and persuasion. These are valuable traits that will help you succeed in future careers


  • Germany

  International Recruiter Remote (Germany)

  We are seeking an enthusiastic and driven International Recruiter to join our team remotely. This role offers full flexibility, allowing you to manage your time as you see fit, with no strict 9 to 5 schedule. As a key player in our team, you will be responsible for developing a network of sourcing channels and placing top-tier international talent for our diverse client base across Europe.  Your Responsibilities:  From your first responsibility, you will ensure a qualitative full candidates recruitment process by: - Develop and build a network of local sourcing channels for candidates looking for a job opportunity abroad. - Source, screen, and interview candidates for various international roles, mostly entry-level. - Manage the full recruitment process from initial contact to offer acceptance.  - Build and maintain relationships with clients, understanding their specific recruitment needs.  - Develop and implement effective recruitment strategies, while managing your Marketing & Sourcing tools budget. - Collaborate with the team to share insights, strategies, and support.  What’s in it for you? - Full Flexibility: Work from anywhere, anytime. Your schedule is your own.  - Freelance Contract: Enjoy the freedom of freelance work with the benefit of being part of a committed team.  - Attractive Commission: Earn a competitive commission on successful placements.  - Team Culture: Be part of a company with a strong DNA and collaborative culture, where your contributions are recognized and valued.   Skills, qualifications, and interests you need to succeed in this role: - Min. 2 years of experience in a B2B role. - Previous experience living abroad (studies for example). - Excellent communication and interpersonal skills.  - Strong organizational skills, being creative adaptable and proactive. - Ability to work independently and manage your own schedule.  - Passion for connecting talent with opportunities.   Your Future Company Blu Selection is a recruitment company specializing in international profiles across Europe. Based in Barcelona, our dynamic team of recruitment consultants come from various corners of Europe, bringing diverse perspectives and unparalleled expertise to the table. We pride ourselves on our strong DNA and international company culture, fostering an environment where every team member feels valued and integral to our success. How to Apply: If you are excited about this opportunity and believe you are the right fit for our team, we would love to hear from you. Join Blu Selection and be part of a team that values flexibility, innovation, and a shared passion for international recruitment. We look forward to meeting you!  


  • Barcelona

  HR Medewerker in Barcelona (Nederland Sprekend)

  Ben jij bekend in de wereld van human resources of administratie? Blink je uit in communicatie en heb je oog voor detail? Zoek je naar een nieuwe uitdaging in het zonnige Barcelona? Dan hebben wij dé baan voor jou! Je verantwoordelijkheden als HR Administrator zullen zijn:  Fungeren als het eerste aanspreekpunt voor kandidaten en klanten Contracten opstellen, uitvoeren en afhandelen   Facturen en salarisadministratie beheren  Samenwerken met verschillende afdelingen, met de focus op financiële en juridische zaken Communiceren met klanten over contracten, onboarding en algemene vragen  Assisteren bij eventuele problemen van kandidaten Vaardigheden, kwalificaties en interesse die je nodig hebt om te slagen in deze functie: Vloeiend in Nederlands, met een goede beheersing van het Engels Je bent momenteel gevestigd in Barcelona (NIE + SSN), uitzonderingen mogelijk Interesse in administratie en HR, ervaring is een pluspunt Je bent een goede teamspeler met sterke communicatieve vaardigheden  Uitstekende organisatorische skills en oog voor detail Het liefst een Bachelor- of Masterdiploma gerelateerd aan Business Administratie  Wat zijn de voordelen voor jou? Salaris op basis van je ervaringsniveau + bijkomende voordelen (maaltijdcheques, levensverzekering, pensioenplan, enz.) Doorgroeimogelijkheden Internationale en multiculturele omgeving Een bedrijf met een wereldwijde reputatie Startdatum: z.s.m Past dit project niet bij jou? Bekijk dan gerust onze andere mogelijkheden of stuur ons je CV om in aanmerking te komen voor andere projecten of toekomstige kansen.


  • Barcelona

  Senior HR and Payroll Specialist (Dutch & English Speaker)

  Are you a senior experienced in Dutch Payroll? Do you want to join our client and be part of their international team in Barcelona? Your responsibilities and impact as a Senior HR and Payroll Specialist: Knowledgeable in Dutch payroll regulations  Process monthly payroll accurately on time Aware of payroll processes such as calculation of salaries, bonuses, overtime and deduction according to company policies.  Aware of payroll taxes, social security contributions to process accurately Handle payroll related queries from employees  Liaise with pension administrator for pension contributions and obligations Assist other international teams with payroll Be part of onboarding and onboarding procedures for new and departing employees Assist with visa and migration related tasks  Handle employee queries HR related such as policies, benefits and procedures Stay up to date to Dutch Labour Laws, Tax regulations and other legislation affecting HR and payroll processes Handle yearly audits and compliance reviews  Be the main point of contact for employees and clients  Skills, experience and interests you need to succeed in this role: BsC in HR, Business Administration or related field  Proven track record of at least 3 years experience in dutch HR and payroll processing  Understanding Dutch employment laws, tax regulations and immigration policies Experienced in working in international recruitment adhering to visa applications  Experienced in working in an international environment  Great attention to detail and accuracy  Excellent interpersonal skills and communication Ability to prioritize tasks and meet deadlines in a fast-paced environment Fluent in Dutch and English  What Benefits are in it for you? Competitive salary and performance-based incentives Hybrid work format with flexible office and remote work options. Opportunities for professional development and career advancement Be part of an international renowned company Your Future Company Our client is a fast growing umbrella company. They support business management, from tax and payroll to contract negotiation to private health insurance. Join their team and play a key role in ensuring accurate and compliant payroll processing for the Dutch employees and be based in sunny Barcelona!


  • Barcelona

  Recruitment & Sales Development Internship from July/August 2024 (French Speaker)

  In a multicultural context, you will gain experience in the recruitment & sales fields. Your Internship will be your trial period for an indefinite contract. Your Manager will lead you to succeed within a fun & Start-up environment.  Your responsibilities and impact as a Recruitment & Sales Development Intern will be: From your first responsibility, you will be working with your Manager on the development of Blu Selection Client’s portfolio by:  Conducting market research to identify potential clients and industry trends. Engaging in email campaigns, cold calling and other methods to initiate contact with potential clients. Scheduling the 1st meeting between your Manager & potential new clients.  Learning how to respond to objections Maintaining accurate records and documentation In parallel, you will ensure a qualitative full candidate recruitment process by: Analyzing the clients’ needs and establishing a profile and search plan to respond to it Sourcing and hunting candidates using the company’s network Developing new sourcing channels Advertising open vacancies Qualifying Candidate through interviews Developing your own candidates’ network Following up with candidates Being involved in the Candidates' career management Leading & being part of Ad-hoc projects You will work within a dynamic environment; your flexibility and adaptability will be your key to success. Your team is composed of expats living a good life balance in Barcelona. What’s in it for you? Type of Contract: 6 months internship - Learning Agreement Office Location: City center of Barcelona - presential position Salary Conditions: 500€ gross monthly + OTE bonus Trimester Team incentives on results Monthly Team After Work & Breakfast Personalize training Program Creative & Proactive environment Starting date: from July 2024 Skills, qualifications, and interests you need to succeed in this role: Speaking a native level of German Speaking a proficient level of English Being creative, adaptable, and proactive Being a Team player Getting excited about intercultural communication and the expatriate lifestyle Being enrolled in the last year of Bachelor/Master degree What you should expect from living in Barcelona? The unique experience of an international and diverse culture A beautiful beach city surrounded by both coastal towns and mountains Delightful gastronomic experiences of Spanish, Catalan, and World cuisines Quite a dynamic and active urban life where it is difficult to get bored Sunny days, Mediterranean weather, and a relaxed lifestyle An attractive startup and innovation hub with exciting opportunities Your Future Company Building meaningful connections between international jobseekers and hiring companies via quality recruitment solutions. Blu Selection is a key player when it comes to hiring international profiles in multinational companies like BPOs, International Shared Service Centers, Global Business Hubs, Coworking Centers, and IT or Finance start-ups based across Europe. Working on a large database highly specialized in these profiles, our consultants have a deep knowledge of international candidate pools, sourcing channels, and expertise in the direct approach. Is this project not the best fit for you? Feel free to check our other opportunities for internships in Spain or send us your CV to be considered for other projects or future opportunities.


  • Barcelona
  • 500€ gross month plus performance bonus

  Recruitment Consultant Intern - Start in January 2025 (German Speaker)

  In a multicultural context, you will gain experience in the recruitment field. Your Manager will lead you to succeed within a fun & Start-up environment.    Your responsibilities and impact as a Recruitment Consultant Intern will be: From your first responsibility, you will ensure a qualitative full candidates recruitment process by: Analyzing the clients’ needs and establishing a profile and search plan to respond to it Sourcing and hunting candidates using the company’s network Developing new sourcing channels Advertising open vacancies Qualifying Candidate through interviews Developing your own candidates’ network Following up with candidates Being involved in the Candidates' career management Leading & being part of Ad-hoc projects You will work within a really dynamic environment; your flexibility and adaptability will be your key to success. Your team is composed of expats living a good life balance in Barcelona.   What’s in it for you? Type of Contract:  6 months internship - Learning Agreement Working Hours: flexible working hours Office Location: City center of Barcelona Salary Conditions: 500€ gross monthly + OTE bonus Extra Perks: Trimester Team incentives on results Monthly Team building event & Breakfast Personalize training Program Creative & Proactive environment Starting date: January 2025 Skills, qualifications, and interests you need to succeed in this role: Speaking a native level of German Speaking a proficient level of English Being creative, adaptable, and proactive Being a Team player Getting excited about intercultural communication and the expatriate lifestyle What you should expect from living in Barcelona? The unique experience of an international and diverse culture A beautiful beach city surrounded by both coastal towns and mountains Delightful gastronomic experiences of Spanish, Catalan, and World cuisines Quite a dynamic and active urban life where it is difficult to get bored Sunny days, Mediterranean weather, and a relaxed lifestyle An attractive startup and innovation hub with exciting opportunities   Your Future Company Building meaningful connections between international jobseekers and hiring companies via quality recruitment solutions. Blu Selection is a key player when it comes to hiring international profiles in multinational companies like BPOs, International Shared Service Centers, Global Business Hubs, Coworking Centers, and IT or Finance start-ups based across Europe. Working on a large database highly specialized in these profiles, our consultants have a deep knowledge of international candidate pools, sourcing channels, and expertise in the direct approach. Is this project not the best fit for you? Feel free to check our other opportunities for internships in Spain or send us your CV to be considered for other projects or future opportunities.